torsdag 27. august 2009

Andrè Bjerke om poesien


I et intervju beskriver Andre Bjerke poesiens muligheter og kraft:

"Poesi er et forsøk på tolkning - på å samle de splittede krefter i verden til noe enhetlig. Diktning må ikke bli som en delikatesse ved siden av kulturlivet, men inngå i selve vår måte å erkjenne på. Lyrikk kan brukes i all pedagogikk og oppdragelse, i vitenskapen og i våre sosiale institusjoners virksomhet- til og med i politikken. Poesien som holdning kan bety en renessanse for hele vår kultur."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar