torsdag 30. juli 2009

Blåknapp og tiriltunge

Jeg sleit ut et leksikon
i strevet med å tyde
alle fine og fremmede ord jeg kom over
i bøkenes vidløftige verden. Men
de ordene jeg virkelig behøvde
for å få menneskehjertene i tale,
fant jeg aldri i leksika
eller ordbøker. Nei,
de grodde fritt
som villblommer
langs turstien min.
Ingen orkideer,
men løvetann og sulublom,
blåknapp og
tiriltunge.
(Hans Børli

fra samlingen ”Dagen er et brev” (1981))

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar